top of page

TRENT IMMO, uw partner voor een efficiënt beheer 

Wanneer U eigenaar bent van een onroerend goed zoals een appartement, een winkel, een autostaanplaats, een garage, in een gebouw die bestaat uit minstens 2 kavels die eigendom zijn van verschillende personen dan bent u wettelijk verplicht om een syndicus aan te stellen.
 
Wat doet een syndicus?

Een syndicus staat in voor het beheer van het gebouw in mede-eigendom. Zijn taken liggen wettelijk vast.

  • Technisch beheer zoals het uitvoeren van werken aan de traphal of occasionele herstellingen;
     

  • Administratief beheer zoals het opstellen van een reglement van inwendige orde of het opvolgen van de briefwisseling tussen mede-eigenaars en derden;
     

  • Financieel beheer zoals het beheren van de provisies die de mede-eigenaars betalen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen of het betalen van gemeenschappelijke rekeningen.

De syndicus roept de algemene vergadering bij elkaar en notuleert de beslissingen van de algemene vergadering. Hij staat ook in voor de uitvoering van die beslissingen.

Afhankelijk van het aantal panden, komt daar mogelijks de controle bij van de raad van mede-eigendom. Een rekencommissaris kijkt na of alles financieel correct verloopt.

Wettelijke bevoegdheden

Bij de algemene taken van de syndicus hoort het (laten) uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering. Ook staat de syndicus in voor het dagelijks beheer van de mede-eigendom.

De syndicus beschikt over een dubbele bevoegdheid. Enerzijds moet deze de beslissingen uitvoeren namens de Vereniging van Mede-Eigenaars of VME  Anderzijds beschikt de syndicus, op bepaalde vlakken, over een autonome, beslissingsbevoegdheid (bijvoorbeeld het nemen van bewarende maatregelen, het bijeenroepen van buitengewone algemene vergaderingen...).   

Uw gebouw in goede handen

Met onze brede kennis en meer dan 30 jaar ervaring zijn we uw vertrouwenspartner op gebied van professioneel vastgoedbeheer.

 

Wij stellen hoge eisen aan onze dienstverlening.  

Kwaliteit, continuïteit en persoonlijke betrokkenheid staan hierbij centraal.

Wij werken preventief als reactief en zorgen voor een efficiënt beheer, steeds handelend met de juiste inzichten en kennis van zaken.
Ons enthousiast en meedenkende syndicus team zet zich dagelijks in voor een optimale service en opvolging.
Dit gecombineerd met onze passie voor het vak stellen we graag ten dienste van onze klanten.
Overtuig uzelf en neem meteen contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of vraag meteen een offerte aan!
Coaching Mede-eigendom voor kleinere VME's

In veel kleine gebouwen neemt vaak een mede-eigenaar de rol van syndicus op zich om de vermeende hoge beheerskosten die verbonden zijn met de benoeming van een professionele syndicus te vermijden.

 

De wetgever merkt terecht op dat de taken die door de wet worden toegekend aan de syndicus veelvuldig zijn en uitgebreid.

Ook het boekhoudkundig- en financiëel beheer van een gebouw is niet te onderschatten. De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de (occasionele) syndicus evenmin.

Om die reden vergt de uitvoering van de taak van syndicus een extreme nauwgezetheid bij de uitvoering ervan en een grondige kennis van de statuten, de Wet op de Mede-eigendom enerzijds, en de Basisakte anderzijds.

Verantwoordelijkheid en Burgerlijk Aansprakelijkheid

 

Alle personen die de rol van syndicus willen opnemen, zelfs zonder vergoeding, zijn voor de Wet wel degelijk verantwoordelijk voor de gevolgen van hun mogelijke tekortkomingen bij de uitvoering van hun taak, zelfs indien ze te goeder trouw zouden hebben gehandeld.


Met Trent-Coaching bieden wij de mogelijkheid om onze diensen op maat aan te bieden van kleine mede-eigendommen waarbij bepaalde te taken aan ons worden toevertrouwd.
Op deze wijze bieden we antwoorden op diverse vragen aangaande uw gebouw en bieden wij advies en begeleiding over juridische-, technische-, administratieve en financiële- aspecten van de mede-eigendom.
Wij adviseren en bemiddelen waar nodig terwijl het technisch beheer en de algemene vergadering in eigen handen blijft.
Wij adviseren en begeleiden zowel telefonisch als per e-mail en indien nodig ter plaatse voor:
- Allerhande advies over uw rechten en plichten van partijen in de mede-eigendom;
- Juridische expertise en/of coaching, bvb jegens leveranciers, aannemers bij niet (goed) uitgevoerde werken;
- Toelichting over het toepassen van een basisakte en de kostenverdeling tussen de eigenaars;
- Adviseren en opvolgen van diverse werkzaamheden aan de mede-eigendom;
- Bijwonen van werf-, algemene vergaderingen;
- Assistentie bij verzekeringsexpertises, opvolging schadedossiers;
- Assistentie bij gerechtsexpertises;
- Aanvraag van diverse subsidies;
- Aanpak achterstallige eigenaars;
- Adviseren over de verdeelsleutels bij de verdeling van de kosten;
- ...
Wenst u graag meer informatie over onze coaching? Heeft u een specifieke vraag hieromtrent?
Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren. 
mede-eigendom beheren.jpg
rawpixel-567016-unsplash.jpg
Bedrijfsjurist.png
pexels-mikhail-nilov-7731320.jpg
Algemene vergadering VME.jpeg
contactform
bottom of page