top of page

Privaatbeheer - Rentmeester

Investeren in vastgoed blijft een goede keuze, maar het verhuren van een woning of appartement vraagt tijd en energie.

Een rentmeester onttrekt u van alle administratieve, technische en financiële beslommeringen die het beheer van eigendommen met zich meebrengt.

Onze beheerders ontzorgen u en beheren uw investeringsvastgoed op financieel vlak (het innen van de huurgelden), onttrekt u van alle verhuuradministratie en communicatie (vragen van huurders oplossen en de verhuur zelf regelen) en het technische beheer (onderhoud en instandhouding) 

Uw investering optimaal laten renderen

Door onze kennis, jarenlange ervaring en uitgebreid netwerk staan wij garant voor een zorgvuldige dienstverlening, met het oog op behoud en verbetering van uw vastgoed. 

Zo blijft niet alleen uw eigendom in perfecte staat en verhoogt de waarde van uw investering maar kan u ook rekenen ​tevreden huurders. 

In overleg met u als de eigenaar bepalen we op welke wijze we de administratieve, financiële en technische taken we uit handen nemen en stellen we een specifiek takenpakket op.

Uw vastgoed verhuren zonder zorgen

De verhuur van onroerend goed wordt steeds complexer door de voortdurend veranderende huurwetgeving.

Onze makelaars zorgen op een professionele manier voor de verhuring van uw vastgoed zodat u gerust kan zijn dat er zich geen administratieve of commerciële problemen voordoen voor het verhuren van uw eigendom.

Onze service als rentmeester:

Administratief beheer:

 • Optimaliseren van de huurprijzen dankzij zijn kennis van de markt,

 • Opvolgen van de huurwetgeving en eventuele wijzigingen doorvoeren,

 • Afsluiten van verzekeringen,

 • Aanspreekpunt voor huurder voor vragen, klachten, defecten,

 • Bemiddeling tussen huurder, verhuurder en eventuele derden,

 • Bij opzegging van huur de opzegmodaliteiten nagaan en opvolgen,

 • Laten opstellen van een Energieprestatiecertificaat, indien nodig,

 • Verlenen van divers advies over verhuren en verkopen van vastgoed,

 • Indien gewenst: bijwonen van Algemene Vergaderingen van de VME

 

Technische taken:

 • Voorstellen van mogelijke verbeteringen aan het goed,

 • Opname van de meterstanden water, gas en elektriciteit bij ingang huur en tussentijds,

 • Opvragen van min. 3 offertes bij herstellingen of werken en hierover onderhandelen,

 • Kleine reparaties of dringende maatregelen laten uitvoeren na akkoord met de eigenaar,

 • Controle na uitgevoerde werken,

 • Ingrijpen en opvolgen van gemelde klachten,

 • Periodieke plaatsbezoeken om de goede staat van uw eigendommen te bewaken,

 • Nazicht en onderhoud van de verwarmingsinstallaties (bij individuele door de huurder)

Financiële taken:

 • Nauwkeurige opvolging van de betalingen door de huurders,

 • Innen en doorstorten huurgelden,

 • Betalen leveranciers en aannemers,

 • Optimaliseren lopende contracten met aannemers (blokpolis, weerkerende onderhoudswerken, ...),

 • Toepassen en innen van de wettelijke huurindexeringen,

 • Afrekening kosten met de huurders (per kwartaal, semester of jaar),

 • Actualiseren van de betaalde provisies + opmaken eindafrekeningen bij vertrek,

 • Indien eigenaar volledig eigenaar is van een woonblok: opstellen van een jaarlijkse begroting en eindafrekening,

Bij leegstand is er geen beheervergoeding verschuldigd.

Ons enthousiaste, meedenkende medewerkers gaan net een stapje verder om u op de best mogelijke wijze te helpen.  

 

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking.

rendement vastgoed.jpg
loodgieter Trent.jpg
pexels-pixabay-53621.jpg
bottom of page