Privaatbeheer - Rentmeester

Een rentmeester onttrekt u van alle administratieve, technische en financiële beslommeringen die het beheer van eigendommen met zich meebrengt. 

Professioneel rentmeester laat uw investering optimaal renderen

Door onze kennis en jarenlange ervaring, ons uitgebreid netwerk van leveranciers en deskundigheid op gebied van vastgoed staan we garant voor professionaliteit en een zorgvuldige dienstverlening, met het oog op verbetering en behoud van uw eigendom.
 

In nauw overleg met de eigenaar bepalen we welke wijze we de administratieve, financiële en technische taken we uit handen nemen.

Onze service als rentmeester samengevat :

 

▪      Optimaliseren van de huurprijzen dankzij kennis van de markt;

▪      Selectie, evaluatie van de solvabiliteit van kandidaat-huurders,

      Opvragen van de nodige documenten en bewijzen;

▪      Opstellen van een degelijke huurovereenkomst, vestigen van de huurwaarborg

      Afsluiten van huurdersverzekeringen

      Opmaak en coördinatie van de ingaande plaatsbeschrijving,

      Registratie van de huurovereenkomst en plaatsbeschrijving.

▪      Overleg met eigenaar over de mogelijke verbeteringen aan het goed,

▪      Bemiddelen tussen huurder en verhuurder,

▪      Opname van de meterstanden water, gas en elektriciteit bij ingang huur,

▪      Nauwkeurige opvolging van de betalingen door de huurders, 

▪      Innen en doorstorten huurgelden, betalen leveranciers en aannemers

▪      Toepassen en innen van de wettelijke huurindexeringen,

▪      Aanspreekpunt voor vragen, klachten, defecten van huurders, 

▪      Kleine reparaties of dringende maatregelen laten uitvoeren na akkoord met de eigenaar.

▪      Ingrijpen en opvolgen van gemelde klachten,

▪      Nazicht en onderhoud van de verwarmingsinstallaties (bij individuele door de huurder) 

▪      Bij opzegging van huur de opzegmodaliteiten nagaan en opvolgen;

▪      Huurschade opnemen bij einde huur;

▪      Regelen van de vrijgave van de huurwaarborg, dit volgende de uitgaande bevindingen;

▪      Weder verhuur na contractbreuk door huurder;

▪      Laten opstellen van een Energie Prestatie Certificaat indien nodig;

▪      Afrekening kosten met de huurders (per kwartaal, semester of jaar).

Bij leegstand is de eigenaar geen beheervergoeding verschuldigd.

U kan steeds rekenen op een persoonlijke en professionele begeleiding.

 

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking.